روش تشخیص زعفران اصل

معیار سنجش زعفران با کیفیت چیست؟

واقعیت این است که تعیین سنجش کیفیت زعفران به صورت دقیق، یک کار کاملا علمی و تخصصیه. برای تعیین کیفیت دقیق باید آزمایش های مختلفی از جمله آزمون میکروبی، آزمون فیزیکی شیمیایی، آزمون فلزهای سنگین و … رو روی زعفران انجام گیرد.


نظر بدهید

کلمات کلیدی و برچسب های مرتبط