زمان برداشت زرشک

فصل عرضه محصول زرشک به بازار کمی با فصل برداشت زرشک تازه متفاوت است و این محصول با قیمت بسیار مناسبی می تواند وارد بازار های داخلی و یا صادراتی شود.
زرشک تازه در اواخر شهریور به شرایطی می رسد که از رطوبت و رنگ لازم برخوردار است و باغداران این محصول سعی می نمایند در شرایطی ایده آل قبل از این که دانه های زرشک زیاد از حد رسیده و تیره رنگ شود، آن را جمع آوری نمایند تا رنگ قرمز آن حفظ شده و له نگردد.
برای فرآورده های نوشیدنی و آب زرشک از زرشک تازه استفاده می نمایند و گاها این محصول به همین شکل میوه نیز وارد بازار می شود ولی بیش تر محصول خشک و فرآوری شده و سپس به فروش می رسد.
بیش تر خریداران این محصول برای خرید در فصل برداشت آن اقدام می نمایند تا زرشک تازه و مورد نیاز خود را برای مصارف مختلف تهیه نمایند.

برداشت زرشک

نظر بدهید