قیمت زعفران

قیمت زعفران 16  شهریور 1399 (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

قیمت خرید زعفران 16 شهریور 1399 

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۳۵۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۱۴۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۹۹۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۸۶۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۸۳۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۷6۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۶۹۹۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۷7۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۷۳۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۶۹۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                        ۶۹۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۶۸۵۰۰۰۰ 

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.


نظر بدهید