قیمت زعفران

قیمت زعفران ۱ مهر۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

قیمت خرید زعفران ۱  مهر۱۳۹۹ 

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۳۸۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۱۵۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۹۹۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۸۷۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۷۸۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۷۲۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۷۶۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۷۳۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۶۹۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                        ۶۹۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۶۸۵۰۰۰۰
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 


نظر بدهید