قیمت زعفران

قیمت زعفران ۱۳مهر ۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

قیمت خرید زعفران ۱۳مهر ۱۳۹۹ 

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۳۸۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۱۸۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۰۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۸۸۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۷۸۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۷۳۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۷۹۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۷۵۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۷۰۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                  ۶۹۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۶۹۵۰۰۰۰ 

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 


نظر بدهید