قیمت زعفران

قیمت زعفران ۱۵ مهر۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

قیمت خرید زعفران ۱۵  مهر۱۳۹۹ 

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۶۰۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۵۰۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۳۰۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۲۰۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۱۰۰۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۸۶۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۰۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۸۸۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۲۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۷۸۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                           ۷۳۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۶۹۵۰۰۰۰
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 


نظر بدهید