قیمت زعفران 24 سال 1399

قیمت زعفران24 ابان 1399

قیمت زعفران  1399/8/24 (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
۱ نگین سوپر اتویی۱۳۹۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۷۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۲۱۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۰۳۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۷۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۸۹۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۵۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۷۸۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                          ۷۸۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۴۰۰۰۰۰
  
  

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 


نظر بدهید