قیمت زعفران

قیمت زعفران ۲۱ مهر۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

قیمت خرید زعفران ۲۱ مهر۱۳۹۹ 

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۹۰۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۸۰۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۵۵۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۴۵۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۱۱۰۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۹۵۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۳۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۸۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۸۲۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                           ۷۸۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 


نظر بدهید