قیمت زعفران

قیمت زعفران ۲۳ مهر۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

قیمت خرید زعفران ۲۳ مهر۱۳۹۹ 

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
 ۱ نگین سوپر اتویی۲۱۵۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۶۵۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۴۵۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۱۱۵۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات۹۹۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۹۴۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۱۰۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۹۳۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۸۹۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                      ۸۲۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۹۰۰۰۰۰ 

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 


نظر بدهید