قیمت روز زرشک

قیمت روز زرشک پفکی و اناری

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۶۰۰۰
زرشک اناری معمولی۵۱۰۰۰
پفکی صادراتی۶۹۰۰۰
 پفکی۲۶۳۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵۰۰۰
 

همچنین شما جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنید

با سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…

قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹

قیمت روز زعفران

قیمت روز زعفران پوشال و نگین و صادراتی

نامقیمت هر کیلو (تومان)
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۳۶۰۰۰۰۰
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۷۰۰۰۰۰
 ۳ نگین سوپر۱۲۳۰۰۰۰۰
 ۴  نگین۱۰۹۰۰۰۰۰
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۸۰۰۰۰۰
 ۲ سرگل قاینات ۹۲۰۰۰۰۰
 ۳ سرگل ضعیف۸۷۰۰۰۰۰
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۶۰۰۰۰۰
 ۲ پوشال قلمدار۸۹۰۰۰۰۰
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰
 دسته(دختر پیچ)۸۰۰۰۰۰۰
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰

شما جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

قیمت زرشک

قیمت روز زرشک به شرح ذیل می باشد :

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۶۰۰۰
زرشک اناری معمولی۵۱۰۰۰
پفکی صادراتی۶۹۰۰۰
 پفکی۲۶۳۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵۰۰۰
 

همچنین شما جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنید

با سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…

قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹

قیمت زعفران

قیمت روز زعفران به شرح زیر می باشد:

نامقیمت هر کیلو (تومان)
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۳۶۰۰۰۰۰
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۷۰۰۰۰۰
 ۳ نگین سوپر۱۲۳۰۰۰۰۰
 ۴  نگین۱۰۹۰۰۰۰۰
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۸۰۰۰۰۰
 ۲ سرگل قاینات ۹۲۰۰۰۰۰
 ۳ سرگل ضعیف۸۷۰۰۰۰۰
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۶۰۰۰۰۰
 ۲ پوشال قلمدار۸۹۰۰۰۰۰
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰
 دسته(دختر پیچ)۸۰۰۰۰۰۰
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰

شما جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

سایت فروش زرشک

شما می توانید با داشتن یک سایت فروش زرشک بصورت آنلاین ، در دنیای امروزی کسب درآمد بالایی را شروع کرده و از سراسر کشور مشتری جذب نمائید …

کافیست یک سایت با قیمت مناسب برای شما طراحی شده و سپس زرشک خود را به آن اضافه کنید.

گروه برنامه نویسی صلایان آماده انجام طراحی سایت زرشک بصورت فروشگاهی با قیمت مناسب می باشد . کافیست با ما در تماس باشید.

۰۹۱۱۲۲۷۶۶۳۴

سایت فروش زعفران

سایت فروش زعفران

شما می توانید با داشتن یک سایت فروش زعفران به صورت آنلاین ، در دنیای امروزی کسب درآمد بالایی را شروع کرده و از سراسر کشور مشتری جذب نمائید …

کافیست یک سایت با قیمت مناسب برای شما طراحی شده و سپس زعفران خود را به آن اضافه کنید.

گروه برنامه نویسی صلایان آماده انجام طراحی سایت زعفران بصورت فروشگاهی با قیمت مناسب می باشد . کافیست با ما در تماس باشید.

۰۹۱۱۲۲۷۶۶۳۴

قیمت خرید زرشک تازه

قیمت زرشک تازه و امسالی

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۶۰۰۰
زرشک اناری معمولی۵۱۰۰۰
پفکی صادراتی۶۹۰۰۰
 پفکی۲۶۳۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵۰۰۰
 

همچنین شما جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنید

با سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…

قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹

قیمت زعفران تازه

قیمت خرید زعفران تازه امسالی را از سایت طلای سرخ بخوانید

نامقیمت هر کیلو (تومان)
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۳۶۰۰۰۰۰
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۷۰۰۰۰۰
 ۳ نگین سوپر۱۲۳۰۰۰۰۰
 ۴  نگین۱۰۹۰۰۰۰۰
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۸۰۰۰۰۰
 ۲ سرگل قاینات ۹۲۰۰۰۰۰
 ۳ سرگل ضعیف۸۷۰۰۰۰۰
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۶۰۰۰۰۰
 ۲ پوشال قلمدار۸۹۰۰۰۰۰
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰
 دسته(دختر پیچ)۸۰۰۰۰۰۰
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰

شما جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

خرید زعفران نگین خراسان

نامقیمت هر کیلو (تومان)
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۳۶۰۰۰۰۰
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۷۰۰۰۰۰
 ۳ نگین سوپر۱۲۳۰۰۰۰۰
 ۴  نگین۱۰۹۰۰۰۰۰
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۸۰۰۰۰۰
 ۲ سرگل قاینات ۹۲۰۰۰۰۰
 ۳ سرگل ضعیف۸۷۰۰۰۰۰
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۶۰۰۰۰۰
 ۲ پوشال قلمدار۸۹۰۰۰۰۰
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰
 دسته(دختر پیچ)۸۰۰۰۰۰۰
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰

شما جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

خرید زرشک پفکی | خرید زرشک اناری

قیمت روز خرید زرشک بهمن ۱۳۹۹

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۶۰۰۰
زرشک اناری معمولی۵۱۰۰۰
پفکی صادراتی۶۹۰۰۰
 پفکی۲۶۳۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵۰۰۰
 

همچنین شما جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنید

با سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…

قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹

قیمت روز زعفران بهمن ۹۹

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۳۵۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۴۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۱۹۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۰۴۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۷۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۹۰۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۶۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۴۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۷۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                          ۸۰۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰
  

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

قیمت روز زرشک بهمن ۹۹

قیمت خرید زرشک بهمن سال ۱۳۹۹

 

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۵۰۰۰
زرشک اناری معمولی۴۹۰۰۰
پفکی صادراتی۶۶,۰۰۰
 پفکی۲۵۸,۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵,۰۰۰
عناب۵۵,۰۰۰
 

همچنین جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنیدبا سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹