قیمت زرشک ۸ اذر ۹۹

قیمت زرشک  ۸ اذر ۱۳۹۹ (فله | دانه اناری | پفکی  و … ) به شرح ذیل می باشد. (طلای سرخ معتبرترین سایت قیمت زرشک)

قیمت خرید زرشک ۹/۸/ ۹۹

 

 

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۵۰۰۰
زرشک اناری معمولی۴۹۰۰۰
پفکی صادراتی۶۴,۰۰۰
 پفکی۲۵۸,۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵,۰۰۰
عناب۵۵,۰۰۰
 

همچنین جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنیدبا سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹

قیمت زعفران ۸ اذر ۹۹

قیمت زعفران ۱۳۹۹/۹/۸

قیمت زعفران  ۸ اذر ۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۳۲۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۱۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۱۹۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۰۰۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۶۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۸۹۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۴۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۷۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                          ۷۹۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰
  

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 

قیمت زرشک (۱۳۹۹/۰۹/۰۶)

قیمت زرشک  6 اذر ۱۳۹۹ (فله | دانه اناری | پفکی  و … ) به شرح ذیل می باشد. (طلای سرخ معتبرترین سایت قیمت زرشک)

قیمت خرید زرشک ۹/۶/ ۹۹

 

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۵۰۰۰
زرشک اناری معمولی۴۹۰۰۰
پفکی صادراتی۶۴,۰۰۰
 پفکی۲۵۸,۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵,۰۰۰
عناب۵۵,۰۰۰

همچنین جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنیدبا سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹

قیمت زعفران (۱۳۹۹/۰۹/۰۶)

قیمت زعفران ۱۳۹۹/۹/۶

قیمت زعفران  ۶ اذر ۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
۱ نگین سوپر اتویی۱۳۲۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۱۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۱۹۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۰۰۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۶۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۸۹۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۴۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۷۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                          ۷۹۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰
  
  

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 

قیمت زرشک ۴ اذر ماه

قیمت زرشک  ۴ اذر ۱۳۹۹ (فله | دانه اناری | پفکی  و … ) به شرح ذیل می باشد. (طلای سرخ معتبرترین سایت قیمت زرشک)

قیمت خرید زرشک ۹/۴/ ۹۹

 

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۵۰۰۰
زرشک اناری معمولی۴۹۰۰۰
پفکی صادراتی۶۴,۰۰۰
 پفکی۲۵۸,۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵,۰۰۰
عناب۵۵,۰۰۰

همچنین جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنیدبا سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹

قیمت زعفران ۴ اذر ماه

قیمت زعفران ۱۳۹۹/۹/۴

قیمت زعفران  ۴ اذر ۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
۱ نگین سوپر اتویی۱۳۲۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۱۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۱۹۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۰۰۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۶۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۸۹۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۴۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۷۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                          ۷۹۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰
  
  

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 

قیمت زرشک در اوایل اذر

قیمت زرشک  2 اذر ۱۳۹۹ (فله | دانه اناری | پفکی  و … ) به شرح ذیل می باشد. (طلای سرخ معتبرترین سایت قیمت زرشک)

قیمت خرید زرشک ۹/۲/ ۹۹

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۵۰۰۰
زرشک اناری معمولی۴۹۰۰۰
پفکی صادراتی۶۴,۰۰۰
 پفکی۲۵۸,۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵,۰۰۰
عناب۵۵,۰۰۰

همچنین جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنیدبا سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹

قیمت زعفران دراوایل اذر

قیمت زعفران ۱۳۹۹/۹/۲

قیمت زعفران  ۲ اذر ۱۳۹۹ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
۱ نگین سوپر اتویی۱۳۲۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۲۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۱۹۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۰۰۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۶۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۸۹۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۴۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۷۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                          ۷۹۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰
  
  

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 

قیمت زرشک در اخرین روز ابان

قیمت زرشک  30ابان ۱۳۹۹ (فله | دانه اناری | پفکی  و … ) به شرح ذیل می باشد. (طلای سرخ معتبرترین سایت قیمت زرشک)

قیمت خرید زرشک  30 ابان ۹۹

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۵۰۰۰
زرشک اناری معمولی۴۹۰۰۰
پفکی صادراتی۶۴,۰۰۰
 پفکی۲۵۸,۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵,۰۰۰
عناب۵۵,۰۰۰

همچنین جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنیدبا سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹

قیمت زعفران در اخرین روز ابان

قیمت زعفران ۳۰ ابان ۱۳۹۹

قیمت زعفران  ۱۳۹۹/۸/۳۰ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
۱ نگین سوپر اتویی۱۳۲۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۲۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۱۹۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۰۰۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۶۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۸۹۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۴۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۷۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                          ۷۹۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰
  
  

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.

 

قیمت زرشک ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

قیمت زرشک  ۲۸ ابان ۱۳۹۹ (فله | دانه اناری | پفکی  و … ) به شرح ذیل می باشد. (طلای سرخ معتبرترین سایت قیمت زرشک)

قیمت خرید زرشک  ۲۸ ابان ۹۹

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی۵۵۰۰۰
زرشک اناری معمولی۴۹۰۰۰
پفکی صادراتی۶۴,۰۰۰
 پفکی۲۵۸,۰۰۰
کنسانتره زرشک۹۵,۰۰۰
عناب۵۵,۰۰۰

همچنین جهت خرید اینترنتی زرشک می توانید از سایت ما سایت طلای سرخ اقدام کنیدبا سایت طلای سرخ در جریان قیمت لحظه ای زرشک قرار داشته باشید…قیمت روز زرشک خراسان | مشهد | قاین | ۹۹

قیمت زعفران ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

قیمت زعفران ۲۸ ابان ۱۳۹۹

قیمت زعفران  ۱۳۹۹/۸/۲۸ (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
۱ نگین سوپر اتویی۱۳۳۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۳۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۱۹۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۰۰۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۷۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۸۹۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۵۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۵۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۸۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۸۵۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                          ۷۹۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰
  
  

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.