در مورد خواص سنجد چه می دانید؟

سنجد میوه‌ای درختی است که به علت قابلیت سازگاری بالایی که با محیط دارد، می‌توان در بسیاری از مناطق جهان،‌ آن را به عمل آورد. میوه سنجد دو نوع کوچک و بزرگ دارد که بزرگ‌ […]

مشاهده مطلب