رنگدهی زعفران اصلی

نحوه تشخیص زعفران اصل و تقلبی |سریع ترین راهای شناخت زعفران اصل + فیلم

نحوه تشخیص زعفران اصل و تقلبی گل زعفران دارای سه عدد کلاله است که هنگام فرآوری زعفران جدا می‌شوند. برای تهیه یک کیلوگرم زعفران خشک از این کلاله‌...

ادامه مطلب