قیمت زعفران دسته دخترپیچ

قیمت زعفران دسته دخترپیچ {1402}

قیمت امروز ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ یک کیلو زعفران دسته دخترپیچ 51.500 میلیون و یک مثقال 248.000 تومان می باشد.قیمت زعفران دسته دخترپیچ را خراسان جنوبی و قاینات تعیین می کند، چون بیشترین تولید زعفران دسته دخترپیچ در قاینات هست و محبوبیت خاصی دارد، و به عنوان اصیل ترین نوع زعفران شناخته شده است،

ادامه مطلب