کاشت زعفران

کاشت پیاز زعفران ⚡ آموزش قدم به قدم کاشت زعفران

بهترین زمان کشت و جابجایی پیاز زعفران به مزارع جدید خرداد ماه مصادف با خواب حقیقی گیاه زعفران می باشد. و هر هکتار زمین اگر به صورت سنتی کاشت شود نیاز به 5 تن زعفران و اگر به روش آرمانی و ردیفی کاشت شود 10 تن پیاز نیاز است ، هر کیلو پیاز زعفران میانگین بین 100 تا 150 عدد پیاز و وزن میانگین و ایده آل هر پیاز 8 گرم می باشد.

ادامه مطلب