نمایش یک نتیجه

زعفران ریشه( خامه یا سفیدی  زعفران)

این نوع زعفران، ارزانترین زعفران است و همانطور که از نام آن پیداست ( زعفران سفید) ، قسمت انتهایی رشته زعفران و سفید رنگ آن می باشد، و به دلیل اینکه رنگ دهی زیادی ندارد ( کروسین) و فقط عطر و طعم زعفران را دارد از قیمت بسیار پایینی برخوردار است، که قیمت امروز آن( 10 شهریور 1402 ) در بازار قاینات از 2.600 میلیون تا 3.600 می باشد، میزان قرمزی موجود در ریشه قیمت آن را متغیر کرده است.