قیمت امروز زرشک سوم شهریور 98

 

نامقیمت هر کیلو (تومان)
زرشک دانه اناری صادراتی –
زرشک دانه اناری۶۵۰۰۰
زرشک پفکی صادراتی درجه ۱۷۴۰۰۰
زرشک پفکی درجه ۲ ۷۲۰۰۰