قیمت روز زعفران بهمن 99

نامقیمت هر کیلو (تومان) 
 ۱ نگین سوپر اتویی۱۳۵۰۰۰۰۰ 
 ۲ نگین سوپر صادراتی۱۲۴۰۰۰۰۰ 
 ۳ نگین سوپر۱۱۹۰۰۰۰۰ 
 ۴  نگین۱۰۴۰۰۰۰۰ 
 ۱ سرگل سوپر صادراتی ۹۷۰۰۰۰۰ 
 ۲ سرگل قاینات ۹۰۰۰۰۰۰ 
 ۳ سرگل ضعیف۸۶۰۰۰۰۰ 
 ۱پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۴۰۰۰۰۰ 
 ۲ پوشال قلمدار۸۷۰۰۰۰۰ 
 ۳ پوشال معمولی۸۴۰۰۰۰۰ 
 دسته(دختر پیچ)                                                                          ۸۰۰۰۰۰۰ 
 نرمه زعفران۷۶۰۰۰۰۰
  

همچنین جهت خرید اینترنتی زعفران می توانید از پایین این صفحه اقدام نمائید.


نظر بدهید