قیمت روز زعفران 5 شهریور 98

قیمت امروز زعفران (نگین | پوشال | سرگل | دسته و … ) به شرح ذیل می باشد.

نامقیمت هر کیلو (تومان)قیمت مثقال
نگین سوپر صادراتی۱۰۸۰۰۰۰۰
 نگین ۱۱۰۲۰۰۰۰۰
 نگین۲۹۹۰۰۰۰۰
 سرگل قاینات سورت شده صادراتی ۱۰۰۰۰۰۰۰
 سرگل قاینات ۱ ۹۵۰۰۰۰۰
سرگل قاینات۲۸۸۰۰۰۰۰
پوشال قلمدار سوپر صادراتی۹۳۰۰۰۰۰
پوشال قلمدار۱۹۰۰۰۰۰۰
 پوشال معمولی۲۸۶۰۰۰۰۰
 دسته(دختر پیچ)۷۹۰۰۰۰۰
 نرمه زعفران ۷۰۰۰۰۰۰

نظر بدهید

کلمات کلیدی و برچسب های مرتبط