مطالب سایت

Barberry daily Price [ Puffy, Hall, Pomegranate, Black ]

iran barberry price

Barberry daily price update date: July 16, 2021

At present, one kilo of pomegranate barberry is traded with about 2.3 dollar, a kilo of hall barberry with about 2.5 dollar and a kilo of puffed barberry with 2.85 dollar.

Also one kilo of barberry is sold for about 2.6 dollar and one kilo of black (mountain) barberry is sold for 14.5 dollar.

Buy-Dried-Barberry-Online

Buy barberry with a reasonable price

List of our barberry products:

یک فکر در مورد “Barberry daily Price [ Puffy, Hall, Pomegranate, Black ]

  1. Ali Raza گفت:

    Aslam o Alikum I’m from Pakistan. can you tell me the latest price of dried Red Barberry? I like to buy 1 kg.

    1. مدیر طلای سرخ گفت:

      Hello, dear friend, the price of each kilo of dried red barberry for export is equivalent to 3.7 dollars. Thank you for your visit to the RedGolden site

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *