مطالب سایت

Saffron Daily Price [Export, Super, Negin, Sargol, Pushal, soft]

iran saffron price

Saffron daily price update date: July 16, 2021

The prices are for 1 Kilogram.

Currently, Super Negin Otoi Saffron price is about 600 to 610 dollar,
And Super Negin Exports price is about 560 to 570 dollar
And Negin Saffron price is about 480 dollar.

Also Export Sargol Saffron price is 404 to 410 Dollar.
for more information call us in whatsapp.

List of our saffron products:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *